Деца

Ние сме били деца, затова като срещнем деца, или пък сме с деца , усмивката не слиза от лицето ни .

Тези подрастващи човеци сега откриват целият огромен свят, със всички нови неща в него, затова на лицата им са изписани две емоции- изненада и най- често усмивка.

Колкото са по-малки децата по- малко знаят и притежават малък опит и затова реагират с най-обезкуражаващата и приобщаваща реакция- усмивката!

Колкото по- невръстни са децата, толкова по-невинни са и затова тяхната естествена гримаса и реакция е да посрещат всичко с възторг и усмивка.

Неслучайно казваме , че децата са като ангелчета. Толкова невинни, истински и откровени са. Винаги посрещат всичко ново с усмивка на лице.

Само да можехме всички хора да се държим естествено като деца! Не би ли било чудесно!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *