Усмивка срещу плач

 Често ни идва да си поплачем. Това има и своите добри страни. Обаче…не е хубаво да губим вяра и надежда, че всичко ще се оправи! Затова…вдигнете поглед напред и нагоре, пълни с надежда и увереност, че нещата ще си дойдат на мястотои няма да е все така. Знайте: На лошото това му е добро, че […]

Read More