Усмивка= 1000 думи

Едва ли осъзнавате колко много “говорим” с езика на  тялото, и по-специално с лицето си, и в частност усмивката ни. В страни като Япония например, можем да не изговорим дума, но да комуникираме само с усмивката си, или нейното отсъствие.

Често можем да видим усмивката на влюбените…

Можем да срещнем и злобна усмивка…

Усмивката често е достатъчно красноречива, за да изрази какво чувстваме и мислим, така че думите са излишни…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *