Постижение

Всеки пък като започнеш и завършиш нещо е постижение!

Естествено повечето хора под тази дума обикновено някакво голямо постижение, което е общественозначимо.

За постижение можем да смятаме всеки път , когато завършим нещо, което ни е коствало много време и усилия.

Може да завършване на училище.

Може да е дипломиране като студент!

Може да е просто дочакване на заплата!

Всяко нещо , за което си положил много усилия и си го завършил успешно си е твое лично постижение

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *