Нова година!

Ние хората свързваме новата година със започването на нещо ново. Един вид отваряме нова страница от личната ни книга “Живот”

Независимо какво е времето навън ние си го обясняваме само като хубави предзнаменования.

Обикновено за новата година си поставяме нови цели, да се изкачим едно ниво нагоре по стълбицата на кариерата, да усвоим някое ново умение, да постигнем нещо дълго желано и преследвано.

Цялото ни същество сякаш е изпълнено с очакване.

Очакват ни много хубави и прекрасни моменти.

Ще натрупаме нови спомени, които ще пазим скрити в сърцата ни…

Изобщо…този ден е изпълнен с вяра в доброто и с погледи устремени в предстоящата година!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *