Ново начало

На всеки от нас му се е налагалп да започне нещо ново, да даде ново начало на нещо!

Дали ще е да започне да спестява

дали ще намери нов приятел

или ще започне нова работа

За всяко едно от тези начинания ти трябва ново начало, та да дори новият ден има своето ново начало.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *