Ново начало

По време на жизнения път ние често слагаме ново начало на нещо.

Дали ще започнем нова учебна година, нова работа, нов курс, нов интимен приятел или пък да открием нов път, нов начин за справяне с проблем…каквото и да е, ние поставяме ново начало.

Естествено, ние се вълнуваме, притесняваме, тревожим- как ли ще се справим, какво ни очаква?

Това е напълно нормално и естествено.

Но истината е , че само когато обогатяваме живота си, само тогава ние придобиваме истински умения, чувства и усещания и само тогава ставаме по-добри и успешни хора.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *